TRACKDAYS & GUIDED TOURS TEL +420 608 932 573
cz de en
0 PRODUKTY / 0

Vlajková signalizace

Červená vlajka

Jestliže je závod nebo trénink přerušen, musí být máváno červenou vlajkou na všech postech traťových komisařů a červená světla kolem trati musí být rozsvícena. Jezdci musí zpomalit, dokončit kolo a vrátit se do boxů. Je zakázáno předjíždění.

modrá vlajka

Je ukazována v pohybu pomalejšímu jezdci, který je blízko předjetí rychlejším jezdcem. Pomalejší jezdec nesmí překážet rychlejšímu jezdci.

Během tréninku - příslušný jezdec musí zůstat ve své linii a postupně zpomalit aby umožnil rychlejšímu jezdci ho předjet.

Během závodu - příslušný jezdec musí umožnit následujícímu jezdci (jezdcům) předjetí při první příležitosti.

Žlutá vlajka

Signalizuje nebezpečí ve předu nebo blízko trati. Musí s ní být máváno nejméně na dvou stanovištích traťových komisařů před nebezpečím. Jezdci musí zpomalit a být připraveni změnit směr jízdy nebo zastavit. Jezdci však nesmí bezdůvodně pomalou jízdou zdržovat jezdce jedoucí za nimi.
Předjíždění je zakázáno až k místu, kde je vyvěšena zelená vlajka, výjimka je o moc pomalejší jezdec.

  • Jakékoliv porušení tohoto pravidla během tréninku bude mít za následek zrušení času kola, během kterého k porušení došlo.
  • Jakékoliv porušení tohoto pravidla během závodu bude potrestáno „RIDE TROUGH“ penalizací.
  • V obou případech smí být uloženy další tresty (jako třeba uložit pokutu).
  • Jestliže si ihned po předjetí jezdec uvědomí, že porušil pravidlo, musí zvednout ruku a nechat se předjet jezd(cem)ci, které předstihnul. V takovém případě nebude trest uložen.

Zelená vlajka

Trať je volná. 
Tato vlajka musí být vystavena bez pohybu na každém stanovišti traťových komisařů v prvním kole každého tréninku a ve warm-upu, v seznamovacím kole a v zahřívacím kole. 
Tato vlajka musí být vystavena bez pohybu na stanovišti traťových komisařů následujícím bezprostředně po incidentu, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek. 
Touto vlajkou musí mávat startér signalizující start do zahřívacího kola.

Černá vlajka se startovním číslem

Vyvěšuje se bez pohybu na všech stanovištích společně se startovním číslem. Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do boxů na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Tato vlajka musí být použita až poté co byl informován jezdcův tým.

Bílá vlajka

Na trati je pomalu se pohybující vozidlo, ambulance nebo podobné vozidlo. Vlajka je ukazována na dvou stanovištích traťových komisařů dopředu před vozidlem a signalizuje, že jezdec se setká s tímto vozidlem v tomto nebo příštím úseku trati. Jezdcům je zakázáno předjíždět jiného jezdce během vyvěšení bílé vlajky, výjimkou je o hodně pomalejší jezdec a než předjel vozidlo. Předjíždění pomalu jedoucího vozidla je povoleno. Jakmile takové vozidlo zastaví na trati, musí zůstat vyvěšeny bílé vlajky a k nim musí být vystaveny ještě žluté vlajky.

Černá vlajka s oranžovým kruhem (ø 40cm)

Tato vlajka spolu se startovním číslem jezdce značí mechanickou závadu na jeho stroji (např. unikající olej apod.), která může ohrozit jiné jezdce. Jezdec musí okamžitě opustit trať.

Žluto červená pruhovaná vlajka

Snížená přilnavost trati (na trati je voda, olej, hlína apod.). Je ukazována bez pohybu.

Bílá vlajka s diagonálním červeným křížem

Kapky deště v této části trati. Tato vlajka musí být ukazována bez pohybu na stanovištích traťových komisařů.

Šachovnicová vlajka

Mávání touto vlajkou na cílové čáře v úrovni trati značí konec závodu nebo tréninku. Šachovnicovou vlajkou musí být máváno současně s modrou vlajkou vystavenou bez pohybu na cílové čáře v úrovni trati jestliže jezdec (jezdci) projíždějí těsně před vedoucím jezdcem během posledního kola před cílovou čarou.