TRACKDAYS & GUIDED TOURS TEL +420 608 932 573
cz de en
0 PRODUKTY / 0

Zásady jízdy na okruhu

Při jízdě po okruhu je třeba v zájmu zachování maximální bezpečnosti dodržovat některá základní pravidla bezpečné jízdy po okruhu. Zde je základní desatero, jehož dodržování vám zajistí bezpečný návrat z okruhu domů:

1. Při vjezdu na dráhu nesmíte ohrozit ostatní. Na dráhu vjíždějte tak, abyste nekřížili dráhu jezdcům, kteří již jedou po okruhu obvykle mnohem vyšší rychlostí než vy. Jejich možnosti při vyhýbání jsou omezené. Platí jednoduché pravidlo – držte se vpravo.

2. Začněte pomalu. Obětujte jedno až dvě kola na začátku na zahřátí pneumatik vašeho motocyklu a nesnažte se ihned lámat osobní rekordy. Bez zahřátých pneumatik bude mít vaše rychlá jízda ještě rychlejší konec.

3. Sledujte dění na dráze před sebou a zapomeňte na zpětná zrcátka (nejlepší je zrcátka sklopit či odmontovat). Co se děje za vámi vás nezajímá, to sledují ti za vámi. Snažte se jet tak, abyste pro ně byl co nejvíce čitelný. To znamená…

4. Držte zvolenou stopu (i když není ideální) a neprovádějte náhlé a nečekané změny směru jízdy. Můžete tím ohrozit rychlejší jezdce, kteří jedou za vámi, snaží se odhadnout vaši stopu a nejsou připraveni reagovat na náhlé změny směru vaší jízdy.

5. Na rovinkách se snažte držet rychlost a neohrožujte za vámi jedoucí jezdce nečekaným bezdůvodným zpomalením.

6. Čili jak v zatáčkách, tak na rovinkách jeďte plynule a předvídatelně. Na rychlosti nezáleží. Pomalý jezdec, který jede plynule je méně nebezpečný pro ostatní než nevyzpytatelný střelec často měnící styl jízdy.

7. V případě, že vás postihne nehoda nebo technická závada, tak nezůstávejte na dráze nebo ve výjezdové zóně, ale co nejrychleji opusťte dráhu či výjezdovou zónu a odejděte i s motorkou za svodidla. Odvoz nepojízdného stroje zajistí obsluha okruhu!!!

8. Zastavení na dráze je přísně zakázáno. Ohrožujete tím ostatní jezdce. Zastavení není dovoleno ani v případě, že vidíte zraněného jezdce či chcete pomoci s odstraněním havarovaného stroje. Tyto činnosti zajišťuje lékařská služba a obsluha automotodromu a jsou koordinovány přímo z dispečinku, který sleduje pomocí kamerového systému dění na dráze.

9. Věnujte maximální pozornost vlajkové signalizaci traťových komisařů a zapamatujte si význam základních vlajek. Řiďte se pokyny a příkazy traťových komisařů. Vlajková signalizace je jediným prostředkem mezi traťovými komisaři a jezdci, proto průběžně sledujte stanoviště komisařů podél trati.

10. K jízdě slouží pouze závodní dráha. Ostatní komunikace v areálu mají svá pravidla pro pohyb osob a platí na nich pravidla pro provoz na silničních komunikacích. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Pohybujte se pouze ve veřejných zónách areálu a pokud není výslovně povoleno je přístup do prostoru za boxy zakázán.

Vždy si důkladně přečtěte prohlášení, které na místě podepisujete a řiďte se jím.

Technické předpisy

Motocykl

Každý motocykl musí splňovat následující Technické předpisy:
 - demontovaná zrcátka, kufry, tankvaky a další příslušenství;
 - světla a blinkly demontované nebo alespoň řádně zalepené textilní samolepící páskou po celé ploše skel;
 - dobrý technický stav, doplněny provozní kapaliny, neuniká olej ani jiné provozní kapaliny a hladina oleje je mezi ryskami;
 - funkční obě brzdy a brzdové obložení nevykazuje výrazné opotřebení;
 - namontovaná produkční nebo laděná koncovka výfuku;
 - držák transpondéru pevně uchycený na pravé straně rámu motocyklu;
 - pneumatiky nevykazující výrazné opotřebení. Jsou povoleny pneumatiky bez vzorku (slick) a závodní mokré pneumatiky;
 - úpravy na motocyklu směřující ke zvýšení výkonu nejsou omezeny, ale nesmí být na úkor bezpečnosti a funkčnosti;

Startovní čísla

 Startovní číslo musí být umístěno aspoň na čelní straně kapotáže motocyklu. Startovní číslo musí být z dálky jasně čitelné.
 Každý jezdec má možnost dostat od promotéra 1 sadu samolepících>> čísel na motocykl. Jedná se o černou číslici s bílým podkladem. Startovní čísla se budou přidělovat při registraci. Na každém motocyklu také musí být viditelné pouze jedno startovní číslo! Jezdci, kteří mají na svých motocyklech startovní čísla z jiných závodů, musí tato čísla překrýt. Pokud nebudou startovní čísla vyvedena na motocyklu v souladu s tímto předpisem, nebude motocykl považován za způsobilý pro účast v tréninku či závodě.

Jezdec 

Vybavení jezdce musí splňovat následující požadavky:
 - motocyklová kožená kombinéza ve vyhovujícím stavu s protektory.
 Jsou povoleny kombinézy jednodílné i dvoudílné (nedoporučuje se). Výrazně doporučujeme použití hrudního protektoru, zádový je však povinností!!
 - integrální helma s funkčním zapínáním a homologací pro silniční provoz. Jsou povoleny i helmy odklápěcí (nedoporučuje se);
 - kožené motocyklové rukavice a motocyklové silniční boty ve vyhovujícím stavu. Doporučeny jsou rukavice a boty s protektory kloubů;
 V případě, že jezdec ještě nedosáhl věku 18 let i písemné potvrzení zákonného zástupce, že souhlasí s účastí jezdce. Účastníci musí mít zvládnuté bezpečné ovládání motorky a musí být ve skvělém fyzickém i duševním stavu!
 Konzumace alkoholu, drog či jiných návykových látek je zakázána. V případě porušení zákazu následuje okamžité vyloučení z akce.

Traťoví komisaři

Úkolem traťových komisařů při jízdách veřejnosti je vlajková signalizace a zajišťování komunikace s dispečinkem o dění v daném úseku dráhy (počasí, havárie, stav dráhy atd).

Úlohou traťových komisařů není vyprošťování motocyklů z kačírku ani jejich případné opravy. Důvodem je, že ve srovnání se závody je při jízdách veřejnosti počet traťových komisařů na jednotlivých stanovištích omezen.

V případě nehody a zranění přijede na místo sanitka a lékař. Příkaz k vyslání sanitky dává dispečink po konzultaci s traťovým komisařem. Příjezd zdravotnického personálu je věcí několika minut. Všichni traťoví komisaři jsou odborně proškoleni na poskytování první pomoci před příjezdem zdravotnického personálu. Proto není třeba, abyste zastavovali a chtěli poskytnout první pomoc jezdci, který havaroval a je pravděpodobně zraněn. Nezastavujte ani když jste lékař.

Nájezd a výjezd z dráhy

Nájezd a výjezd z dráhy je možný pouze na jednom místě a to na startovní a cílové rovince v prostoru stupňů vítězů. Ostatní výjezdy z dráhy po celé délce okruhu slouží pouze k nouzovému opuštění trati. V žádném případě neslouží k vjezdu na trať. Opustíte-li trať, musíte se do prostoru startu a cíle dostat zpět po obslužné komunikaci podél dráhy, které k tomuto účelu slouží.

Pohyb po obslužné komunikaci

Po obslužné komunikaci se pohybujte pomalu a to pouze po směru jízdy po závodní dráze. Sledujte dění kolem sebe, protože obslužná komunikace slouží i k pohybu vyprošťovacích a odtahových vozidel a sanitek. Nesnažte se dostat se na obslužnou komunikaci bez povolení Automotodromu. Možná pořídíte hezké fotky, ale můžete výrazně ztížit pohyb vozidel a sanitek.