TRACKDAYS & GUIDED TOURS TEL +420 608 932 573
cz de en
0 PRODUKTY / 0

Více o závodě

Kategorie Bikers Cup:

  • Supersport

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
- dvouválce o objemu do 850ccm, čtyřtaktní
- tříválce o objemu do 680ccm, čtyřtaktní
- čtyřválce o objemu do 640ccm, čtyřtaktní

  • Superbike

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:
- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní
- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní
- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

  • Naked + streetfighter přestavby

Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory. Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.

KAŽDÝ MOTOCYKL MUSÍ SPLŇOVAT TECHNICKÉ PŘEDPISY BIKERS CUPU

Technické předpisy

Motocykl

Každý motocykl musí splňovat následující Technické předpisy:
- demontovaná zrcátka, kufry, tankvaky a další příslušenství;
- světla a blinkly demontované nebo alespoň řádně zalepené textilní samolepící páskou po celé ploše skel;
- dobrý technický stav, doplněny provozní kapaliny, neuniká olej ani jiné provozní kapaliny a hladina oleje je mezi ryskami;
- funkční obě brzdy a brzdové obložení nevykazuje výrazné opotřebení;
- namontovaná produkční nebo laděná koncovka výfuku;
- držák transpondéru pevně uchycený na pravé straně rámu motocyklu;
- pneumatiky nevykazující výrazné opotřebení. Jsou povoleny pneumatiky bez vzorku (slick) a závodní mokré pneumatiky;
- úpravy na motocyklu směřující ke zvýšení výkonu nejsou omezeny, ale nesmí být na úkor bezpečnosti a funkčnosti;

Startovní čísla

Startovní číslo musí být umístěno aspoň na čelní straně kapotáže motocyklu. Startovní číslo musí být z dálky jasně čitelné.
Každý jezdec má možnost dostat od promotéra 1 sadu samolepících>> čísel na motocykl. Jedná se o černou číslici s bílým podkladem. Startovní čísla se budou přidělovat při registraci. Na každém motocyklu také musí být viditelné pouze jedno startovní číslo! Jezdci, kteří mají na svých motocyklech startovní čísla z jiných závodů, musí tato čísla překrýt. Pokud nebudou startovní čísla vyvedena na motocyklu v souladu s tímto předpisem, nebude motocykl považován za způsobilý pro účast v tréninku či závodě.

Jezdec 

Vybavení jezdce musí splňovat následující požadavky:
- motocyklová kožená kombinéza ve vyhovujícím stavu s protektory.
Jsou povoleny kombinézy jednodílné i dvoudílné (nedoporučuje se). Výrazně doporučujeme použití zádového i hrudního protektoru;
- integrální helma s funkčním zapínáním a homologací pro silniční provoz. Jsou povoleny i helmy odklápěcí (nedoporučuje se);
- kožené motocyklové rukavice a motocyklové silniční boty ve vyhovujícím stavu. Doporučeny jsou rukavice a boty s protektory kloubů;
V případě, že jezdec ještě nedosáhl věku 18 let i písemné potvrzení zákonného zástupce, že souhlasí s účastí jezdce. Účastníci musí mít zvládnuté bezpečné ovládání motorky a musí být ve skvělém fyzickém i duševním stavu!
Konzumace alkoholu, drog či jiných návykových látek je zakázána. V případě porušení zákazu následuje okamžité vyloučení z akce.


Všeobecná pravidla pro účastníky

Základní informace

Seriálu závodů Bridgestone Bikers Cup se mohou zúčastnit amatérští jezdci, hobby závodníci i licencovaní jezdci. Okruhových tréninků se může účastnit také kdokoliv bez výjimky.
Každý jezdec, který se chce zúčastnit alespoň jednoho podniku, se musí nejdříve zaregistrovat. Registraci lze provést na stránkách www.raceczech.cz
Veškerá komunikace mezi pořadatelem a jezdcem probíhá elektronicky (email, web), popř. telefonicky. 
Každého podniku se účastní pouze jezdci, kteří jsou řádně přihlášeni. .
Účastníci se musí striktně držet pokynů pořadatele i zaměstnanců okruhu.
Účastníci jsou povinni se vždy chovat tak, aby neohrožovali sebe či ostatní.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv udělat náhodné technické inspekce motocyklů a vyloučit ty, které nesplňují výše uvedené požadavky.
Od tohoto roku 2014 zkušebně rušíme technické přejímky, všechny motocykly ovšem musí splňovat Technické předpisy. Pokuď motocykl nebude cokoliv splňovat bude vyloučen z tréninků či závodů do odstranění závad. Uvede-li motocykl do stavu dle technických předpisů, musí přivézt motocykl na technickou přejímku před box s administrací.
Do volných tréninků a závodů budou zařazeni všichni zaregistrovaní s řádně uhrazeným startovným.

Boxy

Nájem boxu není součástí startovného. Každý jezdec/tým si může box objednat dle vlastního uvážení předem před datem konání podniku při registraci.
Jeden box může sdílet více jezdců/týmů společně.
Box objednává jezdec/manažer týmu prostřednictvím objednávky, která je dostupná v administračním modulu na www.raceczech.cz.
Za vydání klíče od boxu bude požadován jakýkoliv doklad totožnosti či kauce 2000Kč.
Ke každému boxu bude vydán pouze jeden klíč. Kauce bude vrácena při vrácení klíče od boxu.
V případě ztráty klíče nebo nevrácení klíče kauce propadá a doklad se vrací po doplacení kauce.
Přístup do prostoru za boxy je volný a otevřený pro jezdce, jejich doprovod a pro veřejnost. 
Přístup do boxů a prostoru před boxy bude v době závodu omezen pouze na účastníky akce. Důvodem je zachování
maximální bezpečnosti jezdců a návštěvníků akce. Všechny osoby, které se budou pohybovat v prostoru boxů a před boxy musí dbát zvýšené opatrnosti, pokynů pořadatelů a ostrahy.

Kvalifikační trénink

Pro kvalifikační trénink je vyhrazen časový úsek prvních tři dvacetiminutových jízd. Přesný čas konání kvalifikačních tréninků je pro každý závod uveden v Časovém plánu podniku.
Na trať budou vpuštěny pouze motocykly s připevněným transpondérem a startovním číslem.
Kontrola bude prováděna na výjezdu z boxů. Během kvalifikačních tréninků jsou měřeny všechny časy na kolo všech jezdců. Do 60 minut po ukončení registrace do závodů ( konec polední pauzy ) budou vyhlášeny výsledky kvalifikačních tréninků. Jako výsledný kvalifikační čas jezdce bude brán nejlepší čas na kolo, kterého se jezdci podařil dosáhnout během kvalifikačního tréninku. Podle těchto časů se jezdci seřadí na startovní rošt dle dosažených časů a kategorií. V případě shodnosti časů bude brán v úvahu druhý nejlepší čas (případně takto dále dokud bude trvat shoda časů). Upozorňujeme, že do závodu se vejde pouze tolik závodníků, jako je propustnost tratě na danném okruhu.
Informace o propustnosti jsou vždy v boxu administrace.

Rozprava s jezdci

Rozprava je pro všechny jezdce povinná a musí se jí zúčastnit všichni jezdci. Přesný čas a místo konání rozpravy je uvedeno v časovém plánu.
Rozprava je důležitým prvkem pro zajištění bezpečnosti tréninků a závodu, proto bude neúčast na rozpravě striktně postihována.

Závod

Závody jsou vypsány na určitý počet kol v daných kategoriích. Pořadatel si vyhrazuje právo počet kol změnit.
Přesný čas startu závodu je uveden v Časovém plánu závodu.

Mokrý závod

V případě proměnlivého či nejistého počasí, si pořadatel vyhrazuje právo vyhlásit Mokrý závod. To znamená, že nebude mít žádný důvod zastavit závod při zhoršení povětrnostních podmínek.
Pokud už závod bude spuštěn jako suchý a začne pršet, závod bude zastaven. Je-li odjeto více jak 50% závodů, závod se znovu nestartuje a pořadí se počítá z posledního celého odjetého kola. Pokuď méně než 50% pořadatel vyhlásí mokrý závod a strartovní procedura se bude opakovat, je-li to při danném podniku prakticky možné.

Startovní procedura

Startovní procedura zahrnuje zahřívací kolo ( warm up ).
2 minuty před startem závodu bude otevřen výjezd z boxů a jezdci mohou najíždět do zaváděcího kola.
Po objetí 1 kola se jezdci seřadí dle pokynů pořadatele na startovním roštu závodu v pořadí určeném kvalifikací. 
Po uplynutí 2 minut před startem závodu bude výjezd z boxů uzavřen.
Jezdci, kteří nestihnou vyjet na dráhu v době otevření výjezdu z boxů budou vpuštění na dráhu po startu do warm upu a to po projetí posledního jezdce okolo výjezdu z boxů zeleným světlem na výjezdu a pokynem traťového komisaře. Po projetí všech jezdců bude výjezd opět uzavřen. Jezdci, kteří nestihnou vyjet na dráhu ani v této době otevření výjezdu z boxů budou startovat do závodu z boxů. A to opět na zelené světlo a pokyn traťového komisaře po projetí posledního závodníka.

Start závodu 

Jezdci se seřadí na startovním roštu a čekají na odmávnutí červenou vlajkou postupně po řadách, aby mohli odstartovat do zahřívacího kola.
Po objetí zahřívacího kola se opět postaví do svého roštu a čekají na světelný signál rozsvícení červeného světla a jeho zhasnutí signalizuje START závodu.
V prostorách dráhy se při startovní proceduře nesmí vyskytovat nikdo jiný než jezdec, organizátor a obsluha tratě.
V případě pádu jezdce v zahřívacím kole, je tento vyloučen z celého závodu a nemůže se již závodu účastnit.

Vlajková signalizace

Jezdci jsou povinni v průběhu závodu sledovat stanoviště traťových komisařů, věnovat pozornost vlajkové signalizaci a řídit se pokyny traťových komisařů. Nerespektování vlajkové signalizace může být penalizováno až diskvalifikací jezdce ze závodu a to na základě rozhodnutí ředitele závodu. 
Znalost významu jednotlivých vlajek je povinností každého jezdce!!!
Za nerespektování vlajkové signalizace bude postihováno udělením časové penalizace!!!
Za opakované porušování vlajkové signalizace může být jezdec diskvalifikován za závodu.
Jezdci musí v průběhu závodu zachovávat základní pravidla pro jízdu na okruhu a nesmí záměrně ohrozit svojí jízdou ostatní jezdce.
V průběhu závodu je jezdcům signalizován počet kol zbývajících do konce závodu. Signalizace je prováděna na světelné tabuli nad cílovou čárou.
V průběhu závodu je výjezd z boxů otevřen stále až do okamžiku ukončení nebo přerušení závodu.

Havárie a zastavení na trati

V případě, že jezdec během závodu na trati havaruje nebo má poruchu na motocyklu, kvůli níž musí zastavit, musí dbát pokynů traťových komisařů, co nejrychleji opustit trať a vrátit se i s motocyklem do boxů.
Jezdec NESMÍ nikdy zanechat motocykl odstavený na závodní dráze, ale MUSÍ jej odtlačit mimo závodní dráhu - za svodidla.

Návrat do boxů po havárii nebo poruše motocyklu

V případě, že jezdec havaruje nebo má poruchu na motocyklu, která mu brání pokračovat v tréninku či závodě, může pro návrat do boxů z trati využít odtahu motocyklu nebo může motocykl tlačit sám.
K odtlačení motocyklu do boxů musí využít výhradně obslužné komunikace a vždy je povinen řídit se pokyny traťových komisařů.
Je zakázáno tlačit motocykl po závodní dráze!
Jezdec může pro návrat do boxů využít pomoci pouze traťových komisařů a personálu, který zajišťuje odvoz havarovaných motocyklů zpět do boxů.

Omezení rychlosti při průjezdu boxovou uličkou

Při průjezdu boxovou uličkou, příjezdu k boxu a odjezdu od boxu na trať nesmí jezdec překročit maximální povolenou rychlost v boxech 60km/h. Při průjezdu boxovou uličkou musí jezdec dbát zvýšené opatrnosti a nesmí ohrozit ostatní jezdce.
Pořadatel bude provádět měření rychlosti v boxové uličce. Pokud některý z jezdců překročí maximální povolenou rychlost, bude upozorněn na tuto chybu, pokuď se jí jezdec nevyvaruje podruhé bude bez náhrady vyloučen z tréninků i závodu.

Přerušení závodu nebo tréninku

V případě, že v průběhu závodu nebo tréninku dojde na trati k události, která si vynutí přerušení, budou na startu a na stanovištích traťových komisařů vyvěšeny červené vlajky.
Všichni jezdci musí výrazně zpomalit, dokončit kolo a vrátit se do boxů.
V okamžiku vyvěšení červených vlajek je uzavřen výjezd z boxů.
Po odstranění překážky, která způsobila přerušení závodu nebo tréninku bude znovu otevřen výjezd z boxů.

Ukončení závodu

V průběhu závodu je průběžně sledováno celkové pořadí jezdců. Po uplynutí doby závodu je první jezdec v pořadí odmávnut šachovnicovou vlajkou a po něm i všichni ostatní jezdci.
Po projetí prvního jezdce cílem je také uzavřen výjezd z boxů.
Po projetí cílem jezdci dokončí kolo a vrátí se zpět do boxů.
Po ukončení závodu bude stanoveno celkové pořadí všech jezdců podle jednotlivých kategorií. 
Pořadí je stanoveno podle pořadí, v jakém jezdci překročili cílovou čáru a podle počtu dokončených kol a času.

Vyhlášení výsledků závodu

Obvykle 30 minut po skončení závodu se jezdci shromáždí v prostoru stupňů vítězů k vyhlášení výsledků. 
Vyhlášení výsledků proběhne podle jednotlivých kategorií.
Pro každou kategorii bude vyhlášeno pořadí pěti nejlepších jezdců.
Oficiální výsledky závodu budou k dispozici po skončení závodu v elektronické podobě a na internetových stránkách www.raceczech.cz.

Ceremonie a předání cen

Ceny za umístění v jednotlivých závodech i za celkové umístění v jednotlivých cupech na konci sezóny budou předány jezdcům podle jejich umístění ihned po ukončení závodu nebo na konci každého jednotlivého závodního dne. Pokud se jezdec osobně nedostaví na předávací ceremonii, ztrácí nárok na pohár i příslušnou cenu odpovídající jeho umístění v závodě nebo součtu bodů v cupu.

Bodové hodnocení

Za 1. až 15. místo v každé kategorii budou jezdci/týmu přiděleny body do celkového hodnocení Bikers Cupu.

Pořadí: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Body: 25 22 19 17 15 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1


Sankce

Bude-li v průběhu závodu nebo po skončení závodu zjištěno, že jezdec porušil některé z pravidel závodu, bude jezdci rozhodnutím ředitele závodu udělena penalizace.
Pokud tým nebude respektovat rozhodnutí ředitele závodu a odmítne se podrobit udělené penalizaci, bude diskvalifikován.
Pokud jezdec v případě diskvalifikace v průběhu závodu odmítne odstoupit ze závodu, nebude zařazen do startovní listiny zbývajících závodů v sezoně a budou anulovány všechny výsledky, kterých dosáhl ve všech předcházejících závodech.

Časová penalizace

Časovou penalizaci uděluje ředitel závodu na základě zjištěných porušení pravidel závodu.
Časová penalizace bude provedena tak, že jezdci bude odečteno jedno celé kolo za každé zjištěné porušení pravidel.
Udělené penalizace budou uvedeny v celkových výsledcích závodu.
JUMP START ( ULITÝ ): je automaticky penalizován 20 sekundovou ztrátou ve výsledcích.

Upozornění

Motoristický sport je nebezpečný a každý účastník závodu se jej účastní výhradně na vlastní nebezpečí.
Všichni účastníci závodu jsou povinni se striktně řídit pokyny pořadatele a provozovatele závodního okruhu.
Pořadatel závodu nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé na majetku či zdravím účastníků závodu. 

Veškeré náměty, připomínky a dotazy směřujte na ředitele závodu info@raceczech.cz, tel.: 724 04 56 53